سامانه مديريت يادگيري نيافام يک ابزار کارآمد، ساده و توانمند است که با هدف مديريت فرايند ثبت نام، تنظيم دوره‌ها و ساخت و برگزاري آزمون‌هاي آنلاين از طريق فرايندهاي تعريف شد? الکترونيکي طراحي و توسعه يافته‌است.


سيستم LMS نيافام يا قابليت انسجام کامل با نرم‌افزار اسپريت پورتال، جديدترين راهکار ارائه‌شده از سوي شرکت نيافام براي نيازهاي مشتريان ارجمند اين شرکت است و قطعاً سنگ بنايي براي سيستمي جامع و بزرگتر است که بر اساس برنامه‌هاي توسعه نرم‌افزاري نيافام، تمامي خواسته‌هاي سازمان‌ها را در زمين? برگزاري دوره‌هاي آموزشي و آزمون‌هاي آنلاين پوشش خواهد داد.


 مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

Evelyn Mike Pat Ryan Terry آذران قارچ اميرحسين ميرزانيا ديزاين Clarence Cambodia Mathematics Olympiad Group articles11